เอกสารตีพิมพ์

เอกสารตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทเอกสาร บทความวิจัย
ชื่อบทความ การสำรวจพืชวงศ์ขิงข่าและเครือญาติ ไลเคน สัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง บางชนิด ในพื้นที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. – กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ปีที่ตีพิมพ์ 2562
จัดทำโดย พัฒนา สมนิยาม
วารสารหรือหนังสือที่ตีพิมพ์ การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9 “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”
สถานที่ตีพิมพ์ กรุงเทพ
เลขหน้า 225-234
เกณฑ์มาตรฐาน บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ( 0.2 คะแนน )
แหล่งฐานข้อมูล TCI

เอกสารประกอบ

  • การสำรวจพืชวงศ์ขิงข่าและเครือญาติ ไลเคน สัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง บางชนิด ในพื้นที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. – กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ View