เอกสารตีพิมพ์

เอกสารตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทเอกสาร บทความวิจัย
ชื่อบทความ การเจริญและพัฒนาการของดอกทุเรียนพันธุ์หลงลับแล.
ปีที่ตีพิมพ์ 2558
จัดทำโดย พิชัย ใจกล้า
วารสารหรือหนังสือที่ตีพิมพ์ วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
สถานที่ตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหน้า 1-9
เกณฑ์มาตรฐาน บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ( 0.1 คะแนน )
แหล่งฐานข้อมูล TCI

เอกสารประกอบ

  • การเจริญและพัฒนาการของดอกทุเรียนพันธุ์หลงลับแล View