• คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ :: AGGIE URU
  • 0-5581-7700 ต่อ 1
ติดต่อเรา

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Contact Us
Address:
162 หมู่ 3 (บ้านหมอนไม้) ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
Phone:
0-5581-7700 ต่อ 1
Fax:
0-5581-7700 ต่อ 16
โทรศัพท์ภายใน
คณบดี/รองคณบดี : 23
สำนักงานคณบดี/ห้องสมุด : 12
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ : 24
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร : 17
หัวหน้าสำนักงานคณบดี : 22
ห้องคอมพิวเตอร์ : 21
ห้องประกันคุณภาพ : 14
สำนักงานสำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน : 20
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย : 13
ป้อมยาม : 26